Home > Národní park a okolí > Oblast se představuje
Oblast se představuje
Malá řeka, velký význam
Podyjí (Thayatal) – klenot, který spojuje světy
V místě proměny od jemného k drsnému vytvořilo Podyjí malebný divotvorný svět, jaký se nachází vlastně jen v pohádkách: krajina rámovaná příkrými skalami, pestrými a bujnými loukami, plnými květin, šťavnatou vegetací na březích, jednou podobná džungli, jindy zase romantická. V místě, kde se setkává suché středomořské klima s chladným a vlhkým podnebím Waldviertelu, zdomácnělo neuvěřitelné množství živočišných a rostlinných druhů. Nejednou se vám může přihodit, že vás cestou pozdraví plachý host: k „obyvatelům“ v oblasti totiž patří čápi černí, vydry evropské a ještěrky zelené. Na severním břehu Dyje se otevírá Národní park „Thayatal“, který přechází na české straně do Národního parku Podyjí. Dalšími ochrannými zónami na uchování mnohotvárnosti této oblasti jsou přírodní parky Geras a Dobersberg.

Přeshraniční přírodní zážitky
Nezapomenutelným zážitkem je cesta Podyjím po vodě. Při příznivém stavu vody je možno sjíždět řeku od Raabsu do Eibensteinu na kanoi. Peřeje a hráze, které je nutno překonat, učiní tuto cestu malým dobrodružstvím. Ti, kteří dávají přednost klidnějším způsobům přepravy, mohou objevovat oblast Národního parku po souši: dobře značené turistické a cyklistické stezky vás vedou krajinou Podyjí, světem klášterů, pohádek a mýtů. Při procházce bez zavazadla můžete všemi smysly prozkoumat romantické údolí od Nebelsteinu po Retz. Podél 26 km dlouhé hranice, kde dnes Dyje spojuje Rakousko a Česko, byly vytvořeny četné hraniční přechody pro pěší a cyklisty. Takto můžete jednoduše přejít do sousední země...

Bohatství oblasti Bandlkammerland
Uprostřed ekologického klenotu s jeho druhovým bohatstvím leží městečko Hardegg. S pouze osmdesáti obyvateli je nejmenším městem Rakouska. Město je obklopeno zbytky středověkých hradeb a věží. K tomu se v této oblati přidávají četné nefalšované vesnice, kde zůstal čas poněkud stát: ve vesnici Felling pracuje soustružník perleti, ve městech Groß Siegharts a Waidhofen se můžete v Textilních muzeích dopátrat prastaré tradice páskového tkalcovství ve Waldviertelu. Skoro každé sídliště v Podyjí má vlastní hrad, zámek či zříceninu. Ať se jedná o renesanční idylu v Drosendorfu, ohromující hradní komplex v Raabsu, dramatickou kulisu zříceniny Kollmitz nebo barokní nádheru kláštera Geras – v Podyjí jste tedy obklopeni i po staletí rostoucí architektonickou rozmanitostí.

A tak se dá žasnout, zhluboka dýchat, oddechnout si, vnořit se ... tam, kde ještě příroda a člověk žijí v oboustranném respektu...