Home > Národní park a okolí > Národní park Thayatal
Národní park Thayatal
– od země nikoho k TOP-výletnímu místu.
Podyjí u Hardeggu bylo dlouhou dobu pokládáno jen za tajný tip mezi přáteli přírody a vandrování. Díky založení nároního parku se však tato „šípková růženka“ probudila k životu. Národními parky se mohou stát pouze ty oblasti, které disponují obzvláště působivou přírodou, a které zůstaly ušetřeny lidského využívání. Národnímu parku Thayatal tento titul zcela oprávněně náleží. Dyje zde vytvořila vlastní malý svět. Strmé skály se střídají s mírnými, hustě zalesněnými svahy, divoké břehy řeky svědčí o dynamice vodního toku. Příroda zde není skoupá na své krásy a svou pestrost. Lesy a louky nosí barevný háv a vícekrát ročně mění módu.
Vrchol každého putování představuje hora Umlaufberg. Tento vrch je téměř zcela obtékán řekou Dyjí. Na svém nejužším místě odděluje záhyby řeky jen úzký skalní pruh. Nahoře na vyhlídce pak leží návštěvníkům Dyje přímo u nohou. I když se zde člověk nachází na nejvyšším a nejpřehlednějším místě, je přesto ztracen. Přesná orientace je díky dvěma za sebou stojícím vrchům nemožná. Tok Dyje okolo obou kopců lze rozluštit jen s pomocí mapy.
Národní park Thayatal je přeshraničním národním parkem, který má na české straně své pokračování v podobě Národního parku Podyjí. Střed řeky Dyje tvoří státní hranici. V čase studené války rozdělovala Rakousko a tehdejší Českoslovenkso železná opona. Oblast mezi železnou oponou a státní hranicí byla zemí nikoho, ve které zůstala příroda téměř nenarušená. Od pádu železné opony je hranice opět otevřená. Cesty, které dříve strážila hraniční policie, jsou dnes součástí mezinárodní turistické sítě. Návštěvníci z obou zemí využívají příležitost ke krátkému výletu do zahraničí a výraz „sousední země“ zde tak dostává svůj nový rozměr.
Dům Národního parku mezi Merkersdorfem a Hardeggem je první zastávkou pro návštěvníky Thayatalu. Výstava „NaturGeschichten – ThayaTales“ vypráví o přírodě a historii Thayatalu. Moderní prezentace dokazuje, že přírodopis může být zprostředkován také bez nudné příchuti. V Domě Nároního parku dostanou návštěvníci nejen informace o turistických stezkách a pořádaných akcích, ale také cenné tipy pro pobyt v regionu národního parku a v dolnorakouském TOP-výletnímu cíli „Národní park Thayatal“. Nabídku uzavírá malý obchod ze suvenýry a restaurace.

Bližší informace

Nationalpark Thayatal
2082 Hardegg
Tel. +43(0)2949/7005
office@np-thayatal.at