Home > Partneři > přírodní parky
přírodní parky
Rakouské přírodní parky reprezentují charakteristické kulturní krajiny. Půvab, jenž dnes činí z přírodních parků to, čím jsou, byl vytvořen podnebím a hospodářskou činností generací sedláků a selek. Dva z celkem 37 přírodních parků se nacházejí v Podyjí.

Přírodní park Dobersberg

Přírodní park s rozlohou 200 ha leží na severním oblouku Dyje, kde řeka protéká přírodní krajinou lužního lesa a kulturními krajinami tvořenými lesy, loukami a poli. Romantické cesty a pěšiny vedou podél břehů řeky, překračují široké louky na Dyji a zalesněné horské hřbety.

V informačním centru (zámek Dobersberg) se vedle souboru nerostů představuje místní fauna a speciálně sbírka hmyzu.
Pozoruhodnosti: zvířecí obora, stezky za poznáním včel nebo mravenců, dřevěná lávka přes Dyji, proutkařská stezka.

Pěší túry přírodním parkem s průvodcem:

  • průvodcované poznávání světa mravenců a zážitky s „Proutkem a kyvadlem“ vždy v 1. sobotu v měsíci (květen - svátek Všech svatých),
  • průvodcované pěší túry vždy v 1. pátek v měsíci.
    Sraz: vstup do přírodního parku (kostel) 14:00 hod.

Otevírací doba: květen – svátek Všech svatých

Sdružení přírodního parku Podyjí Dobersberg:
Tel: 02843 2524
Informační centrum: 02843 26 161
E-mail: naturpark.dobersberg@aon.at


Přírodní park Geras

Přírodní park o rozloze 134 ha je součástí zvláště idylického kraje lesů a rybníků v okolí kláštera Geras.

Průvodcované pěší túry národním parkem (po předchozím nahlášení):

  • Expedice rybník (návštěva u kapra, žáby a spol.)
  • Lesní zvěř (divočák a netopýr)

Otevírací doba: Květná neděle – svátek Všech svatých (kromě pondělí)

Informace:
Klášter Geras
2093 Geras, Hauptstraße 1
Tel: 02912 345 216, fax: 240
Mobil: 0664 524 13 43
naturpark@stiftgeras.at